VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

Objednaný a doručený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od dátumu doručenia.

O vrátení tovaru nás vopred informujte prostredníctvom mailu na info@mojasofia.sk.

Tovar, spolu s odstúpením od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok, bod 6 , je potrebné vrátiť v pôvodnom balení (neotvorený, s ochrannými fóliami) a v neporušenom stave (nepoužívaný) vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Zároveň je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý Vám bude po prijatí tovaru poukázaná suma za vrátený tovar.

V prípade, že dodaný tovar nezodpovedá objednávke, môžete nám ho zaslať späť do 14 pracovných dní od dátumu doručenia. O vrátení tovaru, ktorý nezodpovedá Vašej objednávke, nás vopred informujte prostredníctvom mailu na info@mojasofia.sk. Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom balení (neotvorený, s ochrannými fóliami) a v neporušenom stave (nepoužívaný) vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Zároveň je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý Vám bude bezodkladne po prijatí tovaru poukázaná suma za vrátený tovar.

Ak sa tovar nevráti v uvedenej lehote (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) alebo ak sa tovar alebo jeho obal vráti poškodený, vyhradzujeme si právo takýto tovar neprijať.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, je potrebné zaslať poštou či kuriérom na našu adresu:

MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o.

Žehrianska 2

851 07 Bratislava

Slovensko

Tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku – takéto zásielky nebudú prijaté!

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru Vám bude vrátená celá suma, ktorú ste za tovar zaplatili, na Vami uvedené číslo účtu. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. V prípade, ak vrátite objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom sme Vám tovar zaslali, sme oprávnení si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú ste za objednaný tovar uhradili.

Vyberte si menu

Hľadať na webe